Rinsma Modeplein
Positionering van een familiemerk

Positionering van een familiemerk

Rinsma Modeplein vroeg onze ondersteuning bij de vervolgstappen op het gebied van branding en (her)positionering. Zij wilden zich nadrukkelijker profileren en meer traffic vanuit de regio naar de winkel genereren. Met een uitgebreid plan van aanpak gingen we deze uitdaging aan en hebben we samen de contouren van een nieuwe positionering  uitgezet. We hebben de identiteit en merkbelofte van Rinsma geformuleerd en een sterk communicatieconcept ontwikkeld.

De ‘Exclusief voor jou’ momenten die Rinsma uniek maken,  verwerken we nog steeds als rode draad in verschillende communicatiemiddelen, met als uitblinker het sfeervolle fashionmagazine.